Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies)
strona tytułowa Słownika wileńskiego

Edycja elektroniczna
Słownika wileńskiego

Bibliografia Słownika wileńskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia „Bibliografii Słownika wileńskiego”. Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze prace zostały dołączone do BSW, prosimy o przesłanie pełnych danych bibliograficznych.

Kontakt: malgorzatabmajewska@yahoo.pl

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO,

OBEJMUJĄCY: OPRÓCZ ZBIORU WŁAŚCIWIE POLSKICH, ZNACZNĄ LICZBĘ WYRAZÓW Z OBCYCH JĘZYKÓW POLSKIEMU PRZYSWOJONYCH; NOMENKLATURY TAK DAWNE, JAK TEŻ NOWO W UŻYCIE WPROWADZONE RÓŻNYCH NAUK, UMIEJĘTNOŚCI, SZTUK I RZEMIOSŁ; NAZWANIA MONET, MIAR I WAG GŁÓWNIEJSZYCH KRAJÓW I PROWINCIJ; MITOLOGJĘ PLEMION SŁOWIAŃSKICH I INNYCH WAŻNIEJSZYCH, TUDZIEŻ ODDZIELNĄ TABLICĘ SŁÓW POLSKICH NIEFOREMNYCH Z ICH ODMIANĄ;

DO PODRĘCZNEGO UŻYTKU WYPRACOWANY PRZEZ ALEKSANDRA ZDANOWICZA, MICHAŁA BOHUSZA SZYSZKĘ, JANUAREGO FILIPOWICZA, WALERIANA TOMASZEWICZA, FLORIANA CZEPIELIŃSKIEGO I WINCENTEGO KOROTYŃSKIEGO, Z UDZIAŁEM BRONISŁAWA TRENTOWSKIEGO.

WYDANY STARANIEM I KOSZTEM MAURYCEGO ORGELBRANDA.

WILNO 1861.

t. 1 i 2

***

Wybór literatury przedmiotu
 1. Gruszczyński W., Informacja gramatyczna w dawnych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne” XXXI, 1982, s. 67–85.
 2. Mańczak-Wohlfeld E., Efemerydy pochodzenia angielskiego w Słowniku wileńskim, „Poradnik Językowy” 1987, nr 2, s. 100–103.
 3. Skorupska-Raczyńska E., Dykcjonarz Michała Amszejewicza wobec Słownika wileńskiego, „Slavia Occidentalis” 52, 1995, s. 131–156.
 4. Skorupska-Raczyńska E., Dykcjonarz Michała Amszejewicza jako ukryte źródło Słownika wileńskiego, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV, red. Białoskórska M., Szczecin 1998, s. 213–227.
 5. Sławiński F., Obliczenie wyrazów zawartych w trzech słownikach: 1. Lindego. 2. w Wileńskim i 3. Rykaczewskiego, Warszawa 1873.
 6. Walczak B., Leksyka potoczna w Słowniku wileńskim, [w:] Język – teoria – dydaktyka, Kielce 1986, s. 183–214.
 7. Walczak B., Prowincjonalizmy śląskie w Słowniku wileńskim, Studia Polonistyczne XIV/XV, 1987, s. 321–333.
 8. Walczak B., Kwalifikatory w słownikach języka polskiego, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 413–422.
 9. Walczak B., Nie docenione dzieło polskiej leksykografii – Słownik wileński, „Prace Filologiczne” XXXIV, 1988, s. 273–296.
 10. Walczak B., Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań, 1991, s. 174.
Prace powstałe w toku realizacji projektu
 1. Majewska M. B., Prezentacja prototypowej internetowej edycji „Słownika wileńskiego”, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Birecka i K. Taczyńska, Toruń 2010, s. 117–126.
 2. Majewska M. B., Dygitalizacja bazodanowa na przykładzie Słownika języka Jana Chryzostoma Paska, „Praca Filologiczne” t. LVIII, 2010, s. 263–273.
 3. Majewska M. B., Projekt dygitalizacji „Słownika języka polskiego” wydanego w 1861 roku w Wilnie, „Poradnik Językowy” 2010, nr 2, s. 46–56.
 4. Majewska M. B., Dygitalizacja graficzna „Słownika wileńskiego”, „Poradnik Językowy” 2010, nr 8, s. 97–105.
 5. Majewska M. B., Dygitalizacja graficzna i tekstowa "Słownika wileńskiego", „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 75–82.
 6. Majewska M. B., Żółtak M., Statystyka „Słownika wileńskiego”. Artykuły hasłowe. "Poradnik Językowy" 2011, z. 4, s. 76–85.
 7. Majewska M. B., Dygitalizacja graficzna, tekstowa i bazodanowa „Słownika wileńskiego”, „Poradnik Językowy” 2011, z. 10, s. 75–84.
 8. Majewska M. B., Przydatność glottodydaktyczna elektronicznej edycji „Słownika wileńskiego”, [w:] „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II”, red. K. Pluskota i K. Tyczyńska, Toruń 2011, s. 73–84.
Prace oddane do druku
 1. Majewska M. B., Zdygitalizowany słownik języka polskiego jako pomoc w pracy językoznawcy, "Język Polski".
 2. Majewska M. B., Edycja elektroniczna „Słownika wileńskiego” jako narzędzie polonistyczne. Indeks, "Prace Filologiczne".
 3. Majewska M. B., Dygitalizacja tekstowa i bazodanowa „Słownika wileńskiego”, "Poradnik Językowy" 2012, z. 7, s. 76–88.
 4. Majewska M. B., Imię Jezus w „Słowniku wileńskim”.
 5. Majewska M. B., O sposobach wyszukiwania informacji o zasięgu terytorialnym w „Słowniku wileńskim” za pomocą EESW.
 6. Majewska M. B., M. Żółtak, Statystyka „Słownika wileńskiego”. Informacja etymologiczna.
 7. M. Żółtak, Percepcja „Edycji elektronicznej «Słownika wileńskiego»” "Prace Filologiczne".
Prace powstałe z wykorzystaniem
„Elektronicznej edycji Słownika wileńskiego”
Z „Edycji elektronicznej Słownika wileńskiego” korzystają pracownicy czterech Pracowni Instytutu Języka Polskiego PAN:
 1. Obserwatorium Językowego
 2. Pracowni Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur
 3. Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego
 4. Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w.
Ostatnia modyfikacja: 26.08.2012